Ekonomske istrage

Ekonomska i industrijska špijunaža se smatra izuzetno čestom i opasnom pretnjom u Austriji, gde je u posljednjih pet godina pogođeno gotovo 8400 kompanija.

Naš tim poseduje eksperte koji poseduju dominantno višegodišnje iskustvo i znanje za stručnu ekspertizu u sljedećim oblastima:

Naši detektivi istražuju

  • Privredno-Poslovna špijunaža
  • Rad na crno
  • Prevara - Prevara u osiguranju
  • Nelojalna konkurencija
 


  • Zaštita od svih oblika piraterije
  • Istraživanje duga
  • Krađa - Bolest i nadzor
  • Nadgledanje i terenske usluge
 

Zaštitite se od ekonomske i industrijske špijunaže!

Svaka kompanija može biti žrtva ekonomske i industrijske špijunaže, pri čemu će trpeti finansijske i kvalitativne (marketinške, berzanske) štete izuzetnog intenziteta ..

U takvim okolnostima, svaka kompanija nastoji da se brani od bilo kakve štete na pokretnoj ili nepokretnoj imovini. Da je eliminiše ili takođe da sprovede preventivne mere. Analiza ranjivosti je takođe jedna od naših specijalnosti.

+43 / 664 / 5700007
Top